دوشنبه 30 مهر 1397   08:38:19
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 30 مهر 1397 08:37:46

مدیر کل استاندارد همدان
 

نام و نام خانوادگی : محمد مددی

عنوان شغل : مدیر کل استاندارد استان همدان

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه تبریز

سوابق:

  • مدیرکل استانداد استان ایلام از 1392 تا 1395
  • مدیرکل استانداد استان همدان از 1395 تاکنون

.