جمعه 3 اسفند 1397   09:13:39
آخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 2 اسفند 1397 13:09:24

مدیر کل استاندارد همدان
 

نام و نام خانوادگی : محمد مددی

عنوان شغل : مدیر کل استاندارد استان همدان

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه تبریز

سوابق:

  • مدیرکل استانداد استان ایلام از 1392 تا 1395
  • مدیرکل استانداد استان همدان از 1395 تاکنون

.