يكشنبه 3 شهريور 1398   11:02:21
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 3 شهريور 1398 10:18:11

مدیر کل استاندارد همدان
 

نام و نام خانوادگی : محمد مددی

عنوان شغل : مدیر کل استاندارد استان همدان

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه تبریز

سوابق:

  • مدیرکل استانداد استان ایلام از 1392 تا 1395
  • مدیرکل استانداد استان همدان از 1395 تاکنون

.