پنجشنبه 8 خرداد 1399   06:32:01
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399 03:08:12

آدرس: همدان، ضلع غربی میدان باباطاهر، کدپستی: 6518698451

تلفن : 5081 - 34 22 96 5
6081 - 34 22 96 5
فکس: 081 - 34 22 96 54

ایمیل : hamedan-it@isiri.gov.ir

 

تماس مستقیم با مدیرکل

تماس با معاونین و مدیران

تماس با همکاران

.