پنجشنبه 8 خرداد 1399   06:13:35
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399 03:08:12
نام سمت شماره تلفن شماره داخلی
آناهیتا رفعت جو معاون ارزیابی و انطباق 081 - 34 22 96 55 105
کرامت قادریان سرپرست معاونت استاندارد سازی و آموزش 081 - 34 22 96 55 204
محمد هاشمی سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی 081 - 34 22 96 55 113
داریوش خالقی رییس اداره استاندارد ملایر 081 - 32 25 55 50
عليرضا يحيي خو رئيس اداره امور حقوقي، پاسخگويي به شكايات و ارزيابي عملكرد 081 - 34 22 96 55 217
سید علی ملیحی رئيس اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياسها 081 - 34 22 96 55 213
یونس طاهری نیا مسئول حراست 081 - 34 22 96 55 209
نورالدین نوروزی رئيس اداره امور مالي 081 - 34 22 96 55 108
زهرا مرادي پناه رئيس اداره توسعه منابع انساني، بودجه و برنامه ريزي 081 - 34 22 96 55 148
احسان ردایی سرپرست اداره امور آزمايشگاهها 081 - 34 22 96 55 303
امیرمسعود مجیدی رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد 081 - 34 22 96 55 126
رضا محمدی رئيس اداره هماهنگي امور تدوين استاندارد 081 - 34 22 96 55 103
آذر رحمانی رئيس اداره امور آموزش و ترويج استاندراد 081 - 34 22 96 55 306
افسانه نوربخش سرپرست اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت 081 - 34 22 96 55 203
.