پنجشنبه 8 خرداد 1399   05:00:26
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399 03:08:12
 

نام و نام خانوادگی : محمد مددی

عنوان شغل : مدیر کل استاندارد استان همدان

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه تبریز

سوابق:

  • مدیرکل استانداد استان ایلام از 1392 تا 1395
  • مدیرکل استانداد استان همدان از 1395 تاکنون

.