پنجشنبه 8 خرداد 1399   06:42:32
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399 03:08:12
با استفاده از سامانه پیامکی 10001517، امکان استعلام پروانه کاربرد علامت استاندارد فراهم شده است.
 
 
مردم عزیز می توانند با ارسال کد ده رقمی شماره پروانه استاندارد درج شده بر روی کالاها و فرآورده ها به سامانه پیامک 10001517 از زمان اعتبار پروانه و مشخصات دیگر کالا اطلاع حاصل نمایند.
.