منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين بروزرسانی
آلبوم تصاوير
اخبار
اخبار
ادرس
ارتباط با ما
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها
الزامات قانونی
انتقادات پیشنهادات
اوقات شرعي
ایکون چپ
بازديدها
جستجو
درباره ما
دسترسی سریع
دستگاه های استانی
رويدادها
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لوگوها
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
نظرسنجی
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
اطلاعیه هابيشتر
1
فراخوان شركت در فرآيند انتخاب واحد نمونه استاندارد 1397 - 1396

فراخوان شركت در فرآيند انتخاب واحد نمونه استاندارد 

1397 - 1396

  به استناد دستورالعمل انتخاب واحد توليدي نمونه به شماره مدرك 130/236/د تجديدنظر پنجم مورخ 1395/01/18 و  فرم عوامل مورد ارزيابي و امتياز واحد توليدي نمونه به شماره مدرك 1-130/236/ف، درصورت تمایل به شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه استاندارد شایسته است با رعايت نكات مشروحه ذيل نسبت به تكميل، تاييد و ارسال تمامي مدارك به همراه نامه، حداكثر تا تاريخ 1397/03/31  به دبيرخانه اداره كل استاندارد استان همدان اقدام مقتضي بعمل آورید.

1- رعايت سقف امتياز 60 براي واحدهاي توليدي نمونه استاني و امتياز 70 براي واحدهاي توليدي نمونه ملي الزامي است. 

2- چيدمان مدرك (مدارك هر واحد توليدي متقاضي درپرونده اي مجزا گردآوري گردد(

3- برچسب برروي جلد پرونده حاوي اطلاعات به شرح زير باشد .

نام استان:

نام واحدتوليدی:

نوع رشته صنعتی:

4- صفحه اول حاوي چك ليست مدارك تهيه شده با توجه به فرم 1-130/236/ف

 (فایل فرم پیوست است)   

5-  صفحه دوم حاوي فرم تكميل شده 1-130/236/ف  (فایل فرم پیوست است)      

6- چيدمان مدارك با توجه به شاخص هاي مورد ارزيابي انجام شود و مدارك هرشاخص به وسيله جداكننده (divider) تقسيم ومشخص گردد.

آدرس: همدان – میدان آرامگاه باباطاهر- اداره کل استاندارد استان همدان
فايلها
عوامل مورد ارزيابي و امتياز واحد توليدي نمونه.pdf 326.117 KB