دوشنبه 30 مهر 1397   09:06:02
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 30 مهر 1397 09:01:24

تارنمای اداره کل استاندارد استان همدان به صورت تمام وقت در دسترس هموطنان گرامی خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت. 
نمونه ای از خدمات این تارنما در ذیل آمده است:
·        سهولت در ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به روز و در لحظه
·        ایجاد امکان ارائه خـدمات الکترونیـکی در فضـای مجـازی
·        ارائه اخبار و اطلاعیه ها
·        بررسی تمامی شکایات و پیشنهادات در راستای تکریم ارباب رجوع
·        اطلاع رسانی مناقصات و مزایده ها
 
.