دوشنبه 26 آذر 1397   18:41:42
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 26 آذر 1397 16:40:18

با استفاده از سامانه پیامکی 10001517، امکان استعلام پروانه کاربرد علامت استاندارد فراهم شده است.


مردم عزیز می توانند با ارسال کد ده رقمی شماره پروانه استاندارد درج شده بر روی کالاها و فرآورده ها به سامانه پیامک 10001517 از زمان اعتبار پروانه و مشخصات دیگر کالا اطلاع حاصل نمایند.
.