دوشنبه 26 آذر 1397   18:50:16
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 26 آذر 1397 16:40:18

جهت استعلام استاندارد کالا در بستر USSD، *4# را شماره گیری نمایید.
.