چهارشنبه 1 خرداد 1398   12:09:49
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 1 خرداد 1398 12:09:47

جهت استعلام استاندارد کالا در بستر USSD، *4# را شماره گیری نمایید.
.