دوشنبه 30 مهر 1397   09:30:27
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 30 مهر 1397 09:24:48

نام سمت شماره تلفن شماره داخلی
آناهیتا رفعت جو معاون ارزیابی و انطباق 081 - 34 22 96 55 105
کرامت قادریان سرپرست معاونت استاندارد سازی و آموزش 081 - 34 22 96 55 204
محمد هاشمی سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی 081 - 34 22 96 55 113
داریوش خالقی رییس اداره استاندارد ملایر 081 - 32 25 55 50
عليرضا يحيي خو رئيس اداره امور حقوقي، پاسخگويي به شكايات و ارزيابي عملكرد 081 - 34 22 96 55 217
عبدالحسين حبيبي رئيس اداره تاييد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت 081 - 34 22 96 55 215
سید علی ملیحی رئيس اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياسها 081 - 34 22 96 55 213
یونس طاهری نیا مسئول حراست 081 - 34 22 96 55 209
نورالدین نوروزی رئيس اداره امور مالي 081 - 34 22 96 55 108
زهرا مرادي پناه رئيس اداره توسعه منابع انساني، بودجه و برنامه ريزي 081 - 34 22 96 55 148
احسان ردایی سرپرست اداره امور آزمايشگاهها 081 - 34 22 96 55 303
امیرمسعود مجیدی رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد 081 - 34 22 96 55 126
رضا محمدی رئيس اداره هماهنگي امور تدوين استاندارد 081 - 34 22 96 55 103
آذر رحمانی رئيس اداره امور آموزش و ترويج استاندراد 081 - 34 22 96 55 306
.